Kuka järjestää Mennään Eteenpäin -viikonloput?

Mennään Eteenpäin -toiminta on itsenäistä ja riippumatonta vapaaehtoistoimintaa. Tähän mennessä on järjestetty jo yli 290 viikonloppua, joihin oli osallistunut yhteensä yli 9.000 avioparia.

Viikonlopun taustajärjestelyistä huolehtivat aikaisemmin Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneet vapaaehtoiset avioparit. Viikonlopun vetäjänä toimii neljä avioparia, joista yksi on luterilainen pappispari. Kukaan järjestäjistä tai vastuuhenkilöistä ei saa palkkaa tai muuta korvausta tekemästään työstä.

Mennään Eteenpäin -viikonloppujen vastuullinen järjestäjä on Suomen Mennään Eteenpäin ry. Yhdistys on perustettu pelkästään viikonloppujen järjestämistä varten, se on voittoa tuottamaton, eikä sillä ole kiinteää omaisuutta. Mennään Eteenpäin -toiminta ei saa mitään avustusta tai muuta tukea toiminnan ulkopuolelta. Viikonloppujen järjestämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. hotelli, ruokailut, materiaalit) katetaan viikonlopuissa osallistujapareilta pyydettävillä lahjoituksilla.

Mennään Eteenpäin ry:n tilinumero on FI04 5282 0120 0193 75. Kiitos tuesta toiminnallemme.

 

Suomen Mennään Eteenpäin ry:n johtokunnan jäseninä toimivat seuraavat henkilöt (vuonna 2018):

Petri Pekki (pj.) ja Anu Pekki (maallikkovastaava pari)

Hannu Nyman (vpj.) ja Maija Nyman (pappisvastaava pari)

Anne ja Tom Stenmark (taloudenhoitaja)