Kuka järjestää Mennään Eteenpäin -viikonloput?

Mennään Eteenpäin -toiminta on itsenäistä ja riippumatonta vapaaehtoistoimintaa. Tähän mennessä Suomessa on järjestetty  yli 300 viikonloppua, joihin on osallistunut yhteensä yli 9.000 avioparia.

Viikonlopun taustajärjestelyistä huolehtivat aikaisemmin Mennään Eteenpäin -viikonlopun käyneet vapaaehtoiset avioparit. Viikonlopun vetäjänä toimii neljä avioparia, joista yksi on luterilainen pappispari. Kukaan järjestäjistä tai vastuuhenkilöistä ei saa palkkaa tai muuta korvausta tekemästään työstä.

Mennään Eteenpäin -viikonloppujen vastuullinen järjestäjä on Suomen Mennään Eteenpäin ry. Yhdistys on perustettu pelkästään viikonloppujen järjestämistä varten, se on voittoa tuottamaton, eikä sillä ole kiinteää omaisuutta. Mennään Eteenpäin -toiminta ei saa mitään avustusta tai muuta tukea toiminnan ulkopuolelta.

Viikonloppujen järjestämisestä aiheutuvat välittömät kustannukset, täysihoito hotellissa 2 vrk, kukin osallistujapari maksaa suoraan hotellille. Lisäksi viikonlopuissa osallistujapareilta pyydetään lahjoitusta rahastoon, josta myönnetään hakemusten perusteella tarvitseville avustuksia viikoloppuun osallistumiseksi.

Mennään Eteenpäin ry:n tilinumero on FI04 5282 0120 0193 75. Kiitos tuesta toiminnallemme!

 

Suomen Mennään Eteenpäin ry:n johtokunnan jäseninä toimivat seuraavat henkilöt (vuonna 2019):

Mika Luukko (pj.) ja Tarja Luukko (maallikkovastaava pari)

Hannu Nyman (vpj.) ja Maija Nyman (pappisvastaava pari)

Anne ja Tom Stenmark (taloudenhoitaja)